Gudeg Krecek + Paha Bawah 1 + Telur 3 Biji

IDR 83.000

Keterangan Paket Besek :

  • Gudeg
  • Krecek
  • Paha Bawah 1
  • Telur 3 Biji

Produk yang mungkin anda sukai


Gudeg Krecek + Dada + Paha Atas + Kepala + Telur 5 Biji

IDR 204.000

Nasi Gudeg Krecek + Sayap

IDR 30.000

Nasi Gudeg Krecek + Paha Bawah

IDR 33.000